Maisto saugos vadybininko vasaros mokykla

Mokymų tikslas: Siekiama suteikti visapusiškų teorinių bei praktinių žinių apie maisto saugos valdymą įmonėse – maisto saugos ir higienos teisinį reguliavimą, rizikos veiksnius ir jų valdymą, prevencines priemones, maisto gamybos technologijoms, asmens higienai keliamus reikalavimus, laboratorinę savikontrolę, valymo, plovimo, dezinfekavimo reikalavimus, tinkamą atliekų ir techninių medžiagų tvarkymą, atsekamumo sistemos užtikrinimo svarbą bei pasiruošimą metiniam savikontrolės auditui bei jo tinkamą atlikimą.

Kam skirta? Mokymai skirti viešojo maitinimo, vaikų ugdymo, globos maitinimo skyrių, maisto produktų gamybą, prekybą vykdančių įmonių darbuotojams tiesiogiai dirbantiems su maistu: gamybos vadovams, maisto saugos, kokybės vadybininkams, specialistams, įmonių vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims.

📆I mokymų modulis 2024 m. birželio 20 d. 14:00 val. nuotoliniu būdu, naudojant TEAMS platformą

📆II mokymų modulis 2024 m. liepos 30 d. 14:00 val. nuotoliniu būdu, naudojant TEAMS platformą

📆III mokymų modulis 2024 m. rugpjūčio 27 d. 14:00 val. nuotoliniu būdu, naudojant TEAMS platformą

Vieno modulio kaina – 70 Eur/asm (+PVM)

Registruojantis į 2 modulius – 65 Eur/asm (+PVM) (kaina nurodyta vieno modulio vienam asmeniui)

Registruojantis į visus 3 modulius – 55 Eur/asm (+PVM) (kaina nurodyta vieno modulio vienam asmeniui)

*** Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio, vėliau pinigai už seminarą negrąžinami.
Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

I modulis
birželio 20 d.
14:00 16:00
Rizikos veiksniai maisto tvarkyme ir jų valdymas“
– Pagrindiniai ES ir LT teisės aktai, reglamentuojantys maisto saugą ir higieną, jų nuostatos ir pakeitimai.
– Fiziniai, cheminiai, biologiniai rizikos veiksniai, jų keliamas pavojus ir rizikos valdymas maisto tvarkymo įmonėje.
– SVT taškai.
– Praktinių pavyzdžių analizė ir klausimų aptarimas.
II modulis
liepos 30 d.
14:00 16:00
„Maisto higienos valdymas“
– Kryžminė tarša ir prevencinės priemonės jai sustabdyti.
– Asmens higienos reikalavimai, pareigos ir atsakomybė.
– Valymas, plovimas ir dezinfekavimas, kodėl tai svarbu?
– Atsekamumo sistema ir jos svarba.
– Laboratorinė savikontrolė.
– Praktinių pavyzdžių analizė ir klausimų aptarimas.
III modulis
rugpjūčio 27 d.
14:00 16:00
,,Savikontrolės sistemos vidinis auditas. Koregavimo veiksmai ir neatitikčių valdymas“
– Audito planavimas, technika ir atlikimas.
– Neatitiktys ir koregavimo veiksmai.
– Audito atlikimo tobulinimas.
– Dažniausiai pasitaikančių neatitikimų pavyzdžiai ir jų praktinė analizė.