Kompetetingas darbuotojas – sėkmingo maisto verslo paslaptis!

Norint įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išsilaikyti šių dienų konkurencingoje aplinkoje, jau nebeužtenka vien tik įgimto vadovų aktyvumo ar entuziazmo, šiuolaikinė verslo aplinka reikalauja vis daugiau. Profesionalumas tampa vienu iš būtinų verslininko bruožų. Įmonės turi investuoti į savo darbuotojų kvalifikaciją ir profesinį tobulėjimą, taip sukurdamos pranašumą prieš savo konkurentus.

Norint, kad gaminant maisto produktus, patiekalus nekiltų grėsmės maisto saugai, būtina užtikrinti, kad personalas būtų kompetetingas, gerai įšmanytų ne tik technologinius dalykus, bet turėtų pakankamai žinių maisto saugos, higienos, atsekamumo ir kt. klausimais.

Todėl įmonės darbuotojai turi būti reguliariai mokomi maisto saugos ir higienos, bei supažindinami su naujausiais teisės aktų reikalavimais.

Atsižvelgiant į įmonės poreikius ir darbuotojų turimą kvalifikaciją, įmonė turi sudaryti sąlygas specialistams dalyvauti atviruosiuose seminaruose, konferencijose ar organizuoti vidinius personalo mokymus įmonės viduje.

Vidinius personalo mokymus gali pravesti kompetetingi įmonės specialistai arba tai gali atlikti konsultacinės įmonės, kurios teikia tokias paslaugas įmonėse ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus, pažymėjimus, sertifikatus ar kt.

Neturite laiko ar specialistų, kurie galėtų pravesti personalo kvalifikacijos kėlimo mokymus įmonės darbuotojams, kreipkitės į mus ir dar vienas klausimas bus išspręstas!

Organizuojame vidinius mokymus įmonėse ir organizacijose, pravedame mokymus nuotoliu Jums patogiu laiku ar tiesiog galite įsigyti mokymų įrašus ar mokymų medžiagą maisto saugos, higienos, ženklinimo ir kt. aktualiais klausimais.  Mokymų programas pritaikome įmonės veiklos specifikai ir poreikiams!