Dažniausiai užduodami klausimai

TEMA: MAISTO TVARKYMO SUBJEKTAI

Ko reikia norint pradėti kavinės/restorano/baro/valgyklos veiklą?

Norint pradėti kavinės/restorano/baro/valgyklos veiklą reikia veiklą registruoti VMVT. Tam reikia pateikti:

1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo / registravimo;

2. maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;

3. maisto tvarkymo proceso aprašymą;

4. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad subjekte yra įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema arba taikomos konkrečios maisto tvarkymo srities geros higienos praktikos taisyklės;

5. dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.

6. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją (jei naudojama transporto priemonė)

Reikia turėti geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms (2018 m.)

Darbuotojai turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos mokymus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. medicininę knygelę, galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (pas mus galite išklausyti higienos įgūdžių mokymus ir gauti pažymėjimą https://sveikosmitybosstandartas.lt/higienos-igudziu-mokymai/).

Parengiame visus reikiamus dokumentus, leidimui gauti. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B0pKF9

Kokie reikalavimai keliami kavinės/restorano/baro/valgyklos vietos (patalpų) projektui (planui), koks turi būti įrangos išdėstymas?

Patalpos turi būti tinkamos maisto tvarkymo veiklai, visa įranga turi būti išdėstyta taip, kad srautas judėtų ratu ir nesusidarytų kryžminės taršos galimybė. Apie patalpų reikalavimus ir jų išdėstymą konsultuojame individualiai, susisiekite su mumis.

Ar galiu vykdyti maisto gamybos veiklą namuose?

Namuose galima vykdyti vieną iš maisto gamybos veiklų: kepyklos ir miltinių produktų gamyba (C10.7) arba paruoštų valgių ir patiekalų gamyba (C10.85). Norint užsiimti maisto gamyba mažais kiekiais namuose, reikia gauti VMVT leidimą.

Parengiame dokumentus, reikalingus VMVT leidimui gauti. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B0pKF9

Ar vykdant kavinės/restorano/baro/valgyklos veiklą reikia registruoti šaldytuvų temperatūrą?

Maisto tvarkymo subjektai privalo registruoti tik šaldytuvų temperatūrų neatitiktis (kuomet šaldytuvų temperatūros neatitinka numatytų kritinių ribų).

Specialius žurnalus, skirtus registruoti temperatūrą įsigykite https://bit.ly/3ebMhpt

Ar reikia plauti kiaušinius?

Kiaušinius plauti reikia, tam įmonės turi pasirengti ir laikytis kiaušinių plovimo instrukcijų.

Kiaušinių plovimo instrukciją bei kitus savikontrolės dokumentų šablonus įsigykite https://bit.ly/3wTpZ2o

Kaip pasiruošti artėjančiam VMVT auditui?

Jei įmonė savo veiklą vykdo laikydamasi visų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių maisto saugą ir higieną, tai jokio specialaus pasiruošimo nereikia. Jei abejojate ar išpildote visus reikalavimus, mes galime Jums padėti.

Atliekame planinius ir neplaninius įmonės savikontrolės sistemos auditus https://bit.ly/3ezuQ2A

Kokių leidimų reikia norint užsiimti sezonine veikla (pvz.: prekiauti ledais vasarą) ar vykdant prekybą mugėse?

Norint prekiauti mugėje maisto produktais:

1. Prekiautojas turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) išduotą leidimą (registraciją su suteiktu atpažinimo numeriu) veiklai 47.99.0.M „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“ arba kitą VMVT išduotą leidimą (registraciją, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą) vykdyti maisto produktų gamybą, mažmeninę ar didmeninę prekybą.

2. Prekės turi turėti palydinčius dokumentus.

3.Prekiautojas turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos mokymus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. medicininę knygelę, galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (pas mus galite išklausyti higienos įgūdžių mokymus ir gauti pažymėjimą https://sveikosmitybosstandartas.lt/higienos-igudziu-mokymai/).

Rengiame dokumentus, reikalingus VMVT leidimui gauti. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B0pKF9

TEMA: ŽENKLINIMAS

Ką reikia nurodyti ant maisto produktų etiketės?

Maisto produktų etiketėse turi būti nurodyta visa privaloma informacija pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.

Konsultuojame ir teikiame informaciją apie ES ir LR teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius maisto produktų ženklinimą, rengiame maisto produktų ženklinimo etiketes. Jei turite klausimų, dėl maisto produktų ženklinimo susisiekite su mumis https://bit.ly/3CZKxKC

Kaip alergenai turi būti žymimi maisto produktų pakuočių ženklinime?

Alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagos ir produktai (jų sąrašas nurodomas Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede) sudedamųjų dalių sąraše turi aiškiai išsiskirti (kitu šriftu, stiliumi ar fono spalva).

Ar maisto produktų ženklinime būtina pateikti maistingumo deklaraciją? Ar galima apskaičiuoti maistingumą, ar reikia atlikti laboratorinius tyrimus?

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 V priede nurodomi maisto produktai, kuriems netaikomas reikalavimas pateikti privalomą maistingumo deklaraciją. Visiems kitiems maisto produktams maistingumo deklaracija yra privaloma. Daugiau informacijos apie maisto produktų ženklinimą rasite https://bit.ly/3CZKxKC.

Maistingumą galima išsitirti laboratoriniais tyrimais arba atlikti maistingumo skaičiavimą.

Atliekame maistingumo skaičiavimą Jūsų turimiems maisto produktams. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3Rpyaf3

Kur galiu pasitikrinti ar teisingai ženklinu maisto produktus?

Atliekame jau parengtų maisto produktų ženklinimo etikečių vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3CZKxKC

Kokie teiginiai apie sveikatingumą ir maistingumą gali būti vartojami ženklinant ar reklamuojant maisto produktus?

Naudoti galima tik patvirtintus sveikatingumo teiginius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai pasako apie ryšį tarp maisto produkto ar jo sudedamųjų dalių ir sveikatos. Naudingą poveikį sveikatai nurodyti galima, tačiau neturi būti užsimenama apie gydomąsias savybes.

Atliekame teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą atitikties vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3CZKxKC

TEMA: MAISTO PAPILDAI

Ko reikia norint pradėti maisto papildų gamybos veiklą?

Norint pradėti maisto papildų gamybos veiklą, reikia gauti leidimą iš VMVT tarnybos ir pateikti dokumentus:

nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo / registravimo;

maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;

maisto tvarkymo proceso aprašymą;

dokumentus, kuriais patvirtinama, kad subjekte yra įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema arba taikomos konkrečios maisto tvarkymo srities geros higienos praktikos taisyklės;

dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.

Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją (jei naudojama transporto priemonė)

Darbuotojai turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos mokymus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. medicininę knygelę, galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (pas mus galite išklausyti higienos įgūdžių mokymus ir gauti pažymėjimą https://sveikosmitybosstandartas.lt/higienos-igudziu-mokymai/).

Visi Lietuvos rinkai tiekiami maisto papildai turi būti notifikuojami. Maisto papildus notifikuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Rengiame dokumentaciją, reikalingą maisto papildų gamybos veiklos leidimui gauti bei notifikavimui. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B1zjE3

Ką reikia nurodyti ant maisto papildų ženklinimo etiketės?

Konsultuojame ir teikiame informaciją apie ES ir LR teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius maisto papildų ženklinimą, saugą, notifikavimą, parengiame ženklinimo etiketes. Jei turite klausimų, dėl maisto produktų ženklinimo susisiekite su mumis https://bit.ly/3B1zjE3

Kur galiu pasitikrinti ar teisingai ženklinu maisto papildus?

Atliekame jau parengtų maisto papildų ženklinimo etikečių vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B1zjE3

Kas yra maisto papildų notifikavimas? Ar jis reikalingas kiekvienam maisto papildui? Kokių dokumentų reikia norint notifikuoti maisto papildą?

Notifikavimas – tai nustatytos formos pranešimas kompetentingai institucijai apie rinkai tiekiamus naujus maisto papildus.

Pagal 2016 m. gruodžio 3 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ visi Lietuvos rinkoje esantys maisto papildai turi būti notifikuojami.

Notifikuojant maisto papildus VMVT turi būti pateikiami šie dokumentai:

1. maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdys;

2. maisto tvarkymo subjektą identifikuojantys duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas; juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimas, kodas, adresas);

3. maisto tvarkymo subjekto kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

4. maisto papildo atlikto laboratorinio tyrimo protokolas, kuriame nurodytas šio tyrimo metodas ir kuriuo patvirtinama, kad maisto papildo sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį, kiekis atitinka maisto papildo ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki to maisto papildo minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;

5. maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo maisto papildo pavadinimas;

6. maisto papildų gamintojo išduodamas dokumentas, kuriame nurodytos maisto papildo sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų maisto papildo ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad maisto papildas skirtas žmonėms ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus. Kai maisto papildo saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys;

7. jeigu apie įvežamus ir (ar) importuojamus maisto papildus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos maisto tvarkymo subjektas, jis turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad šis subjektas yra registruotas ar patvirtintas pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį.

8. jeigu maisto papildo sudėtyje yra sudedamoji dalis, kuriai taikomas reglamentas (EB) Nr. 258/97, turi būti pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama, kad ši sudedamoji dalis yra patvirtinta kaip naujas maistas.

Rengiame visus dokumentus, kurie reikalingi maisto papildų notifikavimui. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B1zjE3

Kokie teiginiai apie sveikatingumą ir maistingumą gali būti vartojami ženklinant ar reklamuojant maisto papildus?

Naudoti galima tik patvirtintus sveikatingumo teiginius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai pasako apie ryšį tarp maisto papildo ar jo sudedamųjų dalių ir sveikatos. Naudingą poveikį sveikatai nurodyti galima, tačiau neturi būti užsimenama apie gydomąsias savybes.

Atliekame teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą atitikties vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B1zjE3

TEMA: SAVIKONTROLĖS SISTEMA

Kas yra GHPT? Ar jos būtinos, kur jas įsigyti?

GHPT – geros higienos praktikos taisyklės. GHP taisyklės yra skirtos smulkiems ir vidutiniams maisto tvarkymo subjektams, padeda verslininkams įvertinti, analizuoti jų vykdomo verslo bendruosius, esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos įvertinimą, saugos reikalavimų įgyvendinimą. Visos maisto tvarkymo įmonės turi vykdyti savikontrolę.

Platiname naujausio leidimo „Geros higienos praktikos (GHP) taisykles miltinės ir kreminės konditerijos gamybos įmonėms“ (2021 m. redakcija), „Geros higienos praktikos (GHP) taisykles duonos ir pyrago kepimo įmonėms“ (2021 m. redakcija), „GHP taisykles viešojo maitinimo įmonėms“ (2018 m. redakcija), „Geros higienos praktikos taisykles (GHPT) didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto produktais įmonėms“ (2019 m. redakcija), „Geros higienos praktikos taisykles mėsinėms“ (2005 m. redakcija) https://bit.ly/3ebMhpt

Kas yra savikontrolės sistema, kitaip RVASVT programa? Ar ji būtina, iš kur ją gauti?

RVASVT - rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistema. RVASVT sistema yra individuali kiekvienai įmonei, ji gali būti diegiama bet kurio maisto gamybos proceso valdymui. Ši sistema yra aukštesnės pakopos nei GHP. RVASVT sistema suteikia didesnes galimybes laikytis tarptautinių standartų bei išplėsti rinką ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Įdiegta RVASVT sistema yra įrodymas, kad įmonė siekia, jog maksimaliai būtų užtikrinta maisto sauga.

Rengiame RVASVT sistemą. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3eiL7sp

Kaip atnaujinti jau turimą RVASVT dokumentaciją?

Įvertiname ir atnaujiname RVASVT sistemas. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3eiL7sp

Kaip pasitikrinti ar tinkamai vykdome savikontrolę?

Savikontrolės vykdymą galite pasitikrinti atlikdami vidinį auditą.

Atliekame įmonių savikontrolės programų privalomuosius auditus, parengiame auditų planus, audito klausimynus, parengiame audito ataskaitas, o taip pat pateikiame koregavimo veiksmų planą esančioms neatitiktims šalinti. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3B0APWX

Ar diegiate ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000 standartus?

Teikiame maisto saugos vadybos sistemų (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000) diegimo, integravimo ar tobulinimo paslaugas įmonėje. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3wIuHjm

TEMA: PERSONALO MOKYMAI

Kur galiu išklausyti privalomuosius higienos įgūdžių mokymus ir gauti pažymėjimą (žalią kortą)?

Išklausyti privalomuosius higienos įgūdžių mokymus ir gauti pažymėjimą (žalią kortą) galite https://sveikosmitybosstandartas.lt/higienos-igudziu-mokymai/

Kaip galima kelti darbuotojų dirbančių su maistu kvalifikaciją?

Dalyvauti įvairiuose viešuose mokymuose bei organizuoti privačius mokymus įmonėje.

Organizuojame tiek viešus, atvirus, tiek vidinius įmonių mokymus. Daugiau informacijos rasite https://vr-trading.lt/mokymu-seminaru-konferenciju-organizavimas/

Ar organizuojate vidinius mokymus įmonėse?

Organizuojame vidinius mokymus įmonėse ir organizacijose, kurių programas pritaikome įmonės veiklos specifikai ir poreikiams. Daugiau informacijos rasite https://vr-trading.lt/vidiniai-mokymai/

RVASVT mokymai pradedantiesiems

Organizuojame individualius vidinius RVASVT mokymus įmonėms. Daugiau informacijos rasite https://vr-trading.lt/vidiniai-mokymai/

KITA

Ar rengiate valgiaraščius vaikų ugdymo įstaigoms? Ar sudarote patiekalų technologines korteles?

Rengiame individualius sveikatai palankius valgiaraščius ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigoms, sudarinėjame patiekalų technologines korteles. Daugiau informacijos rasite https://bit.ly/3cznsDu