Ar žinote, kad galite vykdyti maisto gamybos veiklą namuose?

Norint vykdyti kepyklos ir miltinių produktų gamybos (C10.7) arba paruoštų valgių ir patiekalų gamybos (C10.85) veiklą, reikia kreiptis į teritorinę VMVT pagal faktinę vykdomos veiklos ar numatomos vykdyti veiklos vietą.

Vykdant vieną iš šių veiklų visus maisto tvarkymo etapus galima atlikti ir namų ūkio reikmėms skirtoje virtuvėje, jeigu maisto, skirto namų ūkio vartojimui, ir maisto, kuris tiekiamas tiesiogiai galutiniams vartotojams, tvarkymas atliekamas skirtingu laiku.

Atsiminkite, kad namų virtuvė nėra skirta ir pritaikyta komerciniams tikslams, todėl gali prireikti atlikti tam tikrus pakeitimus, siekiant atitikti maisto tvarkymo higienos reikalavimus. Todėl iš anksto būtina įvertinti planuojamą gaminti maisto asortimentą ir jo kiekius.

Įsivertinkite:

– ar yra pakankamai erdvės maisto tvarkymo veiklai vykdyti ir ar bus užkirstas kelias kryžminei taršai;

– ar yra pakankamai vietos žaliavoms, pagamintiems maisto produktams, pakavimo medžiagoms ir kitiems reikalingiems dalykams laikyti tinkamomis sąlygomis, ar pakanka šaldytuvų, spintelių;

– ar patalpos tvarkingos, jose neturi būti kenkėjų ir (ar) jų pėdsakų ir gyvūnų. Jeigu namuose yra gyvūnų augintinių, reikia iš užtikrinti, kad jie nepateks į patalpas kur gaminamas maistas;

– ar maisto tvarkymo patalpose yra užtikrintas karšto ir (ar) šalto geriamojo vandens tiekimas. Periodiškai turės būti atliekami geriamojo vandens tyrimai!

– maisto tvarkymo įranga ir kitas inventorius turi būti geros būklės, lengvai valomas ir prireikus dezinfekuojamas;

– buitiniuose šaldytuvuose, kuriuose nėra įmontuotų termometrų, turi būti užtikrinama ne aukštesnė kaip 6 °C, šaldiklyje -ne aukštesnė nei –18 °C;

– paruoštas maistas turi būti tiekiamas vartotojui nedelsiant;

– dėvėti tinkamus, švarius ir prireikus apsauginius drabužius;

– kruopščiai plauti rankas tekančiu geriamuoju vandeniu su muilu;

– dirbti iš anksto pasitikrinus sveikatą ir išklausius higienos įgūdžių kursus.