Maisto tvarkymo technologijos – receptūros

Pagal teisės aktų reikalavimus maisto tvarkymo subjektų gaminami rinkai tiekiami maisto produktai ir viešojo maitinimo įstaigų gaminami patiekalai, kulinarijos, konditerijos gaminiai, kurie realizuojami vaikų ugdymo įstaigose, vaikų poilsio stovyklose, stacionariose socialinės globos įstaigose, stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, laisvės atėmimo vietų įstaigoje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir kitose krašto apsaugos sistemos įstaigose, turi būti pagaminti pagal maisto tvarkymo subjekto ar viešojo maitinimo įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras, technologinius aprašymus. Kiti viešojo maitinimo įstaigų gaminami patiekalai, kulinarijos, konditerijos gaminiai turi būti pagaminti pagal viešojo maitinimo įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras.

Receptūroje būtina nurodyti:

– įmonės pavadinimą;

– receptūros sudarymo datą;

– receptūros numerį;

– patiekalo ar gaminio pavadinimą;

– žaliavų rūšį;

– žaliavų normas (bruto, neto);

– pusgaminio išeigą;

– gatavo patiekalo išeigą;

– visą patiekalo gamybos technologinį arašymą;

– asmens, sudariusio receptūrą vardą, pavardę, pareigas, parašą;

– asmens, padariusio pakeitimą vardą, pavardę, pareigas, parašą, datą.