Gaminamų gaminių ar patiekalų sauga ir kokybė priklauso ir nuo tinkamo maisto žaliavų ir pakavimo medžiagų sandėliavimo. Primename į ką būtina atkreipti dėmesį sandėliuojant maisto produktus.

Sandėliuojant maisto produktus:

maisto laikymo ir tvarkymo patalpose neturi būti jokių nuodingų ar jokių kitų cheminių medžiagų, jeigu jos gali padaryti maistą nesaugų;

maisto žaliavos, pakavimo medžiagos ir gatava produkcija turi būti laikoma tinkamai įrengtose patalpose, kuriose yra pakankamai vietos apžiūrai, tinkamas apšvietimas, efektyvus valymas, plovimas, dezinfekcija ir tinkamai naikinami kenkėjai, taip pat jos turi būti patikimai atskirtos, siekiant išvengti kryžminės taršos;

skirtingų rūšių maistas (žalia mėsa, žuvis, vaisiai, daržovės, duonos gaminiai, pieno produktai, neperdirbti ir perdirbti maisto produktai ir kt.) turi būti laikomas patikimai atskirtas pagal teisės aktų reikalavimus;

sandėliuose žaliavos kraunamos ant padėklų į rietuves arba ant lentynų. Draudžiama maisto žaliavas, pakavimo medžiagas dėti tiesiogiai ant grindų;

visos maisto žaliavos ir pakavimo medžiagos turi būti kruopščiai tikrinamos prieš joms patenkant į prekybą. Pateikiant maisto produktus prekybai, gamybai, būtina laikytis principo: „Pirmas į − pirmas iš“;

visi šaldymo ir (ar) šilumą palaikantys įrenginiai bei šaldymo patalpos, turi būti sunumeruoti. Jų temperatūra turi būti reguliariai stebima ir esant neatitikimams, registruojama.