Kodėl svarbu kokybiški ir saugūs maisto produktai?


Norint, kad gaminant maisto produktus, patiekalus nekiltų grėsmės maisto saugai, būtina užtikrinti, kad visos įsigyjamos maistinės žaliavos ir medžiagos būtų saugios, kokybiškos, atitiktų teisės aktų reikalavimus.


Labai svarbu atidžiai rinktis maisto produktus ir gamintojus:

– produktai turi atitikti jiems keliamus kokybės reikalavimus;

– patikimi tiekėjai.


Turi būti užtikrinamas tinkamas maistinių žaliavų, medžiagų transportavimas:

– maistas turi būti patikimai apsaugotas nuo mechaninio sužalojimo, dulkių, išmetamųjų automobilio dujų, mikrobinių ir kitų teršalų, vabzdžių ir graužikų bei kitokio užteršimo;

– priemonės maistui gabenti turi būti švarios, lengvai valomos bei dezinfekuojamos;

– perkamos žaliavos, paslaugos, pagalbinės ir pakavimo medžiagos bei tara atitiktų keliamus reikalavimus ir turėtų kokybę patvirtinančius dokumentus (atitikties deklaracijas, biocidų autorizacijos lapus ir saugos duomenų lapus ir kt.);

– ant maisto žaliavų ar jų pakuotės neturi būti jokių kenkėjų, vabzdžių ar jų buvimo pėdsakų, purvo, dulkių;

– pakuotės turi būti sandarios;

– gabenimo taroje neturi būti jokių nuodingų ar kitų cheminių medžiagų;

– lydimajame dokumente ar etiketėje nurodytas maisto žaliavos tinkamumo vartoti terminas turi būti nepasibaigęs ir lengvai įskaitomas;

– maisto žaliavų jusliniai rodikliai turi būti nepakitę, atitinkantys gamintojo nurodytus;

– turi būti patikrinama greitai gendančių maisto produktų transportavimo temperatūra, ji turi atitikti gamintojo ar teisės aktuose nurodytą temperatūrą;

– svarbi maisto produktų kaimynystė.


Maisto produktų priėmimo metu nustačius, kad maisto produktai neatitinka saugos, kokybės bei ženklinimo reikalavimų, jie neturi būti priimami!