Gaminamų gaminių ar patiekalų sauga ir kokybė priklauso ir nuo inventoriaus ar įrangos, kurią naudojate gaminimo procese.

Primename į ką būtina atkreipti dėmesį įsigyjant gamybinį inventorių, įrengimus, įrangą.

Maisto tvarkymui naudojama įranga, inventorius, įrengimai turi būti:

– pagaminti iš tokių medžiagų, kad galėtų liestis su maistu ir turėtų kokybę patvirtinančius dokumentus;

– iš lygių, plaunamų, korozijai atsparių medžiagų;

– tokios konstrukcijos, kad būtų galima lengvai prižiūrėti, nesulūžę, nesutrūkę, nesuskilę, kad netaptų fizinės taršos šaltiniu;

– mediniai su maistu besiliečiantys gaminiai daug kartų gali būti naudojami, kai neįmanomas kitoks pasirinkimas;

– šaldymo įrenginiai ar patalpos turi būti pakankamo pajėgumo, kad greitai gendantys maisto produktai būtų laikomi teisės aktais reglamentuojamoje arba gamintojo nurodytoje temperatūroje;

– švarūs, pagal numatytą grafiką plaunami ir dezinfekuojami;

– laikomi tam skirtose vietose – švarus inventorius, indai turi būti laikomi atskirai nuo nešvarių;

– įrangos higienai užtikrinti maisto tvarkymo subjektai turi turėti ir naudoti tam tikslui skirtus ploviklius, valiklius ir biocidinius produktus;

– nenaudojami įrenginiai turi būti pašalinami iš maisto tvarkymo patalpų.