Dezinfekavimas. Kas tai yra?

Tai procesas, kurio metu ant paviršių ir aplinkoje esantys mikroorganizmai sunaikinami arba sumažinami iki leistino lygio.

Dezinfekcijos efektyvumas priklauso nuo dezinfekavimo instrukcijų, dezinfekavimo medžiagų gamintojų rekomendacijų laikymosi ir šių faktorių:

– dezinfekuojančių medžiagų stabilumo;

– dezinfekuojamo paviršiaus švarumo;

– tirpalo temperatūros;

– tirpalo koncentracijos;

– ekspozicijos laiko.