Patalpų priežiūra II

Kad tvarkomas maistas būtų apsaugotas nuo užteršimo, įmonės patalpos turi būti tinkamos:

– jeigu būtina, turi būti nuolat palaikoma reikiama patalpų temperatūra;

– maisto tvarkymo patalpose negalima auginti augalų, laikyti dirbtinių gėlių ar kitokių papuošimų, kur galėtų kauptis nešvarumai;

– turi būti tinkamai įrengtos buitinės patalpos, WC;

– turi būti tiekiamas geriamojo vandens reikalavimus atitinkantis šaltas ir karštas vanduo;

– turi turėti tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimo sistemas, kurios sukonstruotos taip, kad galėtų atlaikyti didžiausias apkrovas ir nekiltų pavojus užteršti maistą ar geriamąjį vandenį;

– patalpose turi būti įrengtas natūralus, dirbtinis arba mišrus apšvietimas, nekeičiantis natūralios maisto produkto spalvos. Lempos turi būti apsaugotos gaubtais, kad stiklo duženos nepatektų į tvarkomą maistą;

– turi būti įrengtas natūralus arba mechaninis vėdinimas. Vėdinimo angos turi būti su tinkleliais arba kitokiais apsauginiais gaubtais iš nerūdijančios medžiagos.