Kodėl svarbi tinkama personalo higiena?

Gaminamų gaminių ar patiekalų sauga ir kokybė priklauso ir nuo to, kaip tinkamai įmonės personalas laikosi visų maisto saugos ir higienos reikalavimų. Primename kokie svarbiausi asmens higienos reikalavimai tvarkant maistą:

– Visi maistą tvarkantys asmenys, prieš pradėdami dirbti, turi pasitikrinti sveikatą ir turėti asmens medicinos knygelę bei reguliariai tikrinti sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka (šiuo metu – kas metus).

– Maistą tvarkantys asmenys turi būti išklausę privalomųjų higienos žinių programą ir turėti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus. Higienos žinios ir įgūdžiai atnaujinami teisės aktų nustatytu dažnumu (šiuo metu – kas penkis metus).

– Sergančiam, su maisto tvarkymu susijusiam asmeniui, turinčiam bent vieną iš šių simptomų: viduriavimas, gelta, vėmimas, karščiavimas, gerklės skausmas su pakilusia temperatūra, išskyros iš nosies, akių ar ausų, užkrėsta ar atvira žaizda, sergant užkrečiamąja odos liga, kuri gali būti platinama per maistą, draudžiama dirbti maisto tvarkymo vietose, apie tai nedelsiant turi būti informuojamas įmonės savininkas ar atsakingas asmuo.

– Maistą tvarkantys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų.

– Darbuotojas, įsipjovęs arba kitaip susižeidęs, neapdoroja maisto arba maisto liečiamus paviršius tol, kol žaizda nėra visiškai apsaugota vandeniui nelaidžia tvirta ryškiaspalve danga.

– Visi darbuotojai turi būti susipažinę su rankų plovimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis savo darbe.

– Prie plautuvių turi būti iškabinti piešiniai ar schemos, kaip reikia plauti rankas.Darbuotojai turi laikytis higienos taisyklių, nemūvėti žiedų, papuošalų, laikrodžių ir kitų daiktų, kurie gali užteršti tvarkomą maistą.Darbuotojų rankos turi būti neužkrėstos pūliniais sužeidimais, nagai tvarkingi, trumpai kirpti, nelakuoti.

– Jeigu apdorojant maisto produktus dėvimos pirštinės, jos turi būti nesuplyšusios, švarios ir atitikti higienos reikalavimus.

– Darbuotojai turi turėti kelis darbo rūbų komplektus, kad pagal poreikį galėtų pasikeisti švariais.

– Darbo rūbai turi būti laikomi patikimai atskirti nuo asmeninių rūbų. Draudžiama be darbo rūbų eiti į gamybines patalpas.

– Darbo metu dėvimi vienkartiniai galvos apdangalai turi pilnai dengti darbuotojų plaukus.

– Maisto tvarkymo vietoje neturi būti laikoma asmeninių ir kitų pašalinių daiktų.

– Maistą tvarkantys asmenys turi būti gerai apmokyti asmens higienos klausimais.