Savikontrolės sistemų (GHP, RVASVT), maisto saugos standartų veikimo kvalifikuota priežiūra, auditavimas

Kad savikontrolės sistema (GHP, RVASVT) tinkamai veiktų, įmonėje turi būti paskirtas kompetetingas specialistas. Tačiau ne visada tinkamos kvalifikacijos darbuotojų įmonėje yra, o ir esantiems kvalifikuotiems specialistams įmonės vadovas skiria vykdyti ir daugiau darbo funkcijų, todėl  tinkamai vykdyti pareigas savikontrolei užtikrinti pritrūksta laiko. Dėl to įmonė gali išleisti į rinką nesaugų maisto produktą, gali kilti grėsmė įmonės reputacijai ir nemalonumai su kontroliuojančia institucija.

Teikiamos paslaugos:

  • Atliekame maisto saugos vadybininko paslaugas, kuris prižiūri savikontrolės sistemą ir užtikrina tinkamą jos veikimą. Taip suteikiame kvalifikuotą paslaugą ir sutaupome įmonės lėšas specialisto išlaikymui.
  • Atvykstame į įmonę pagal suderintą grafiką, ruošiame, koreguojame savikontrolės dokumentaciją (įsakymai, dokumentų, savikontrolės žurnalų, instrukcijų, valymo, plovimo dezinfekavimo planų, procedūrų, laboratorinių tyrimų plano, personalo mokymo plano ir t.t. parengimas).
  • Atliekame planinius ir neplaninius įmonės savikontrolės sistemos auditus.
  • Atstovaujame įmonę VMVT specialistų ir kitų išorės auditorių patikrinimų metu.
  • Atliekame personalo mokymus pagal parengtą planą maisto saugos, higienos, alergenų valdymo, ženklinimo klausimais.
  • Atliekame privalomojo sveikatos mokymą darbuotojams kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) įmonėje
  • Konsultuojame naujai įsigaliojusių teisės aktų reikalavimų klausimais.

Nauda klientui:

Efektyviai veikianti savikontrolės sistema. Pranašumas už konkurentus. Vartotojo lūkesčių patenkinimas