Maisto produktų ženklinimo etikečių ekspertizė, rengimas, koregavimas

Maisto ženklinimas – tai su maisto produktu susiję žodžiai, duomenys, vaizduojamoji medžiaga, prekės ženklas, registruotasis prekės pavadinimas, simbolis, pateikti ant pakuotės, dokumente ar  informaciniame lapelyje, etiketėje. Pateikiam ženklinimo informacija turi neklaidinti vartotojo ir padėti jam pasirinkti vieną ar kitą maisto produktą.

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <…> (OL 2011 L 304, p. 18).

Šis Reglamentas taikomas maisto tvarkymo subjektams— gamintojams ir prekybininkams, taip pat ir visiems maisto produktų importuotojams į ES valstybes visais maisto tiekimo grandinės etapais, kai jų veikla susijusi su informacijos apie maistą teikimu vartotojams. Jis taikomas visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiekiamus maisto produktus ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto produktus. Reglamentas netaikomas atsitiktinėmis progomis privačių asmenų atliekamam maisto tvarkymui ir pristatymui, valgio pateikimui ir maisto pardavimui, pvz., per labdaros renginius ar vietos bendruomenės šventes ir susitikimus

Reglamente teigiama, kad maisto verslo subjektas, atsakingas už informacijos apie maistą teikimą, yra subjektas, kurio pavarde ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto produktu arba, jei tas subjektas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, importuotojas į ES rinką.

Be to yra daugybė specialiųjų teisės aktų, kurie reglamentuoja atskirų maisto produktų ženklinimą.

Šie reikalavimai suteikia ne tik daugiau skaidrumo maisto produktų rinkoje, t.y. tinkamai informuojami vartotojai, bet ir sukelia nemažai rūpesčių verslininkams. Todėl mes teikiame maisto produktų ženklinimo etikečių ekspertizės paslaugas įmonėms.

Teikiamos paslaugos:

  • Kosultuojame ir teikiame informaciją apie ES ir LR teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius maisto produktų ženklinimą.
  • Rengiame maisto produktų ženklinimo etiketes.
  • Koreguojame jau parengtas maisto produktų ženklinimo etiketes pagal teisės aktų reikalavimus
  • Atliekame teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą atitikties vertinimą.
  • Atliekamų importuotų maisto produktų ženklinimo etikečių ekspertizę, nustatant atitiktį  ES ir LR teisės aktų reikalavimams.
  • Atliekame maistingumo deklaracijos pateikimo išraiškos įvertinimą, skaičiuojame maisto produktų  maistines energines vertes.

Nauda klientui:

Darbo kokybė. Profesionalumas. Punktualumas