Maisto papildų notifikavimas

Legaliai maisto papildus tiekiantis maisto tvarkymo subjektas turi turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą ar registraciją. Visi parduodami maisto papildai turi būti notifikuoti

Maisto tvarkymo subjektai apie Lietuvoje gaminamus, taip pat pirmą kartą į mūsų šalį iš Europos Sąjungos valstybių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos įvežtus bei importuojamus iš trečiųjų valstybių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją maisto papildus turi pranešti VMVT paštu, elektroninėmis priemonėmis arba kreipdamiesi tiesiogiai.

Teikiamos paslaugos:

  • Kosultuojame ir teikiame informaciją apie ES ir LR teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius maisto papildų ženklinimą, saugą, notifikavimą.
  • Parengiame visą dokumentaciją, reikalingą maisto papildų notifikavimui:
  • Atliekame  ženklinimo etketės vertinimą
  • Parengiame ženklinimo etiketę
  • Atliekame teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą atitikties vertinimą
  • Pildome pranešimus apie maisto papildų teikimą į rinką, pateikiame VMVT, atstovaujame ir t.t.

Nauda klientui:

Darbo kokybė. Profesionalumas. Greitis