Konsultavimas rengiant dokumentaciją maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimui, Vet. patvirtinimui gauti.

I. Kas privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą:

– gamybos (įskaitant – maisto papildų, pirminių produktų gamybos, prekybos įmones, kuriose vykdoma gamyba, subjektus, mažais kiekiais surenkančius ir rinkai tiekiančius arbatžoles ir (ar) prieskonius, ir kt.) įmonės;

– prekybos (didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės (įskaitant – prekybos centrus, kuriuose vykdomas maisto fasavimas, sandėlius, vaistines, prekybos kioskus, gatvės prekeivius ir kt.) įmonės;

– viešojo maitinimo įmonės (įskaitant  ir  Krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos sistemos institucijų, Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų statutinių įstaigų, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jų teritorijose esančius maisto tvarkymo subjektus);

– fiziniai asmenys, vykdantys maisto tvarkymo veiklą pagal verslo liudijimus, pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymas, fiziniai asmenys, užsiregistravę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

– subjektai, užsiimantys maisto tvarkymu tam tikro sezono metu, ir kt.

Norint gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, VMVT teritoriniam padaliniui reikia pateikti:

 1. Prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo.
 2. Maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu.
 3. Maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz., prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), planuojamas gamybos apimtis, darbuotojų skaičių.
 4. Dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą.
 5. Licencijos vaistinės veiklai kopiją.

II. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas būtinas fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, norintiems pradėti veiklą, susijusią su gyvūninio maisto produktų gamyba ir sandėliavimu:

– gyvūnų skerdimui;

– sumedžiotų laukinių ir fermose augintų gyvūnų mėsos tvarkymui;

– mėsos išpjaustymui, smulkintos mėsos, mechaniškai atskirtos mėsos, mėsos pusgaminių, mėsos gaminių gamybai;

– pieno, žuvininkystės, kiaušinių, kraujo produktų gamybai;

– kiaušinių pakavimui;

– kolageno, želatinos, lydytų gyvūninių riebalų ir spirgų gamybai;

– varlių kojelių, sraigių mėsos paruošimui;

– skrandžių, žarnų valymui ir paruošimui, gyvų dvigeldžių moliuskų tvarkymui;

– gyvūninio maisto produktų šaltajam sandėliavimui.

Subjektas, norėdamas gauti veterinarinį patvirtinimą, turi atitikti reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus ir teritorinei VMVT pateikti šiuos dokumentus:

 1. Subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) pasirašytą laisvos formos prašymą suteikti veterinarinį patvirtinimą atitinkamai veiklai.
 2. Techninį projektą su technologiniais sprendimais.
 3. Gamybinio proceso aprašymą, nurodant projektinį pajėgumą, o skerdyklose – planuojamų paskersti gyvūnų skaičių per laiko vienetą (valandą), personalo ir pamainių skaičių.

Teritorinės VMVT patikrinimo metu turi pateikti:

 1. Vandens tiekimo (su nurodytais vandens naudojimo taškais) ir panaudoto vandens (nuotekų) šalinimo sistemos planą ir aprašymą.
 2. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo aprašymą.
 3. Procedūrų, paremtų RVASVT (Rizikos veiksnių analizė svarbiausiuose valdymo taškuose) principais, aprašymą.
 4. Geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą.

Teikiamos paslaugos:

 • Parengiame visą dokumentaciją, reikalingą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimui gauti.
 • Parengiame visą dokumentaciją, reikalingą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinariniam patvirtinimui gauti.
 • Atstovaujame įmonę VMVT specialistų vizito maisto tvarkymo subjekto patvirtinimui gauti metu.

Nauda klientui: Kokybė. Puktualumas. Pasitikėjimas.