GHP, RVASVT savikontrolės sistemų diegimas

GHP taisyklės yra skirtos smulkiems ir vidutiniams maisto tvarkymo subjektams, padeda verslininkams įvertinti, analizuoti jų vykdomo verslo bendruosius, esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos įvertinimą, saugos reikalavimų įgyvendinimą.

Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas ES teisės aktų rinkinys – ,,Naujas higienos paketas”, kuriame numatomi reikalavimai maisto tvarkymo įmonėms. Šis teisės aktų rinkinys apibrėžia griežtą atsakomybę ir aiškius reikalavimus įmonėms. Pagal šį teisės aktų rinkinį visa atsakomybė už maisto saugą tenka maisto tvarkymo subjektui.
Pagal HN 15:2005 ,, Maisto higiena“ 3 punktą bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 5 straipsnį visose maisto tvarkymo įmonėse yra privaloma diegti savikontrolės sistemą. Maisto tvarkymo subjektai savanoriškai gali pasirinkti vieną iš dviejų savikontrolės sistemos diegimo variantą: Geros higienos praktikos (GHP) taisyklių įgyvendinimą ar Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemą.

GHP taisyklės yra paprastesnės, orientuotos į smulkiąsias ir vidutines maisto tvarkymo įmones. Jos yra paruoštos atskirai kiekvienai maisto tvarkymo subjektų grupei, tačiau jos nėra individualios ir jas įgyvendinant gali likti „nepaliestas“ koks nors svarbus valdymo taškas konkrečioje įmonėje.

RVASVT sistema yra individuali kiekvienai įmonei, ji gali būti diegiama bet kurio maisto gamybos proceso valdymui. Ši sistema yra aukštesnės pakopos nei GHP. RVASVT sistema suteikia didesnes galimybes laikytis tarptautinių standartų bei išplėsti rinką ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Įdiegta RVASVT sistema yra įrodymas, kad įmonė siekia, jog maksimaliai būtų užtikrinta maisto sauga.

Teikiamos paslaugos:

  • Atliekame įmonių savikontrolės programų privalomuosius auditus, parengiame auditų planus, audito klausimynus, parengiame audito ataskaitas, o taip pat pateikiame korekcijos planą esančioms neatitiktims šalinti įmonės vadovybei ar kontroliuojančioms institucijoms;
  • Atliekame įmonės tiekėjų auditus.
  • Vykdome personalo mokymus įmonėse
  • Prekiaujame GHP taisyklėmis viešojo maitinimo, prekybos, duonos ir pyrago gaminių, miltinės ir kreminės konditerijos įmonėms.

Nauda klientui:

Kokybė. Greitis. Puktualumas.