NETRUKUS ĮSIGALIOS NAUJOS REDAKCIJOS LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN15:2021 „MAISTO HIGIENA“

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) atkreipia maisto gamybos ir prekybos srityje dirbančiųjų dėmesį, kad nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigalios naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“, kurią savo įsakymu patvirtino Sveikatos apsaugos ministras. Šis teisės aktas nustato bendruosius maisto higienos ir maisto tvarkymo reikalavimus, taip pat bendruosius maisto mažmeninės prekybos higienos reikalavimus bei nefasuoto žaliavinio cukraus gabenimo jūra nuostatų išlygas.

Esminiai pasikeitimai naujojoje higienos normoje:

• patikslinti su maisto sauga ir jos priežiūra susijusių dokumentų saugojimo terminai,

• nustatyta viešojo maitinimo įstaigų, draugiškų gyvūnams augintiniams, kačių, šunų ir kitų gyvūnų augintinių priėmimo tvarka,

• nustatyta žemesnė temperatūra šilumą palaikančiuose įrenginiuose(+63 °C), kai juose laikomas pagamintas maistas, kuris patiekiamas karštas, • po pakartotinio šiluminio apdorojimo maisto pateikimo terminas prailgintas iki 2 valandų,

• nustatyti papildomi reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, susiję su lankytojų asmens higiena, maisto tvarkymo higiena ir kt.,

• nustatant maisto produkto, paženklinto nuoroda „Geriausias iki … (data)“, tinkamumo vartoti terminą maisto gamintojams suteikta galimybė vadovautis ne tik laboratorinių tyrimų duomenimis, bet ir gamintojo sukaupta patirtimi ar mokslinių tyrimų duomenimis,

• papildyta reikalavimais, kai nefasuotais maisto produktais prekiaujama savitarnos skyriuose ir kt.

Reikalavimai dėl prekybos joduota druska nustatyti ne šioje higienos normoje (kaip buvo senoje redakcijoje), tačiau atskirame Sveikatos apsaugos ministro šių metų liepos 9 d. patvirtintame įsakyme [1], kuris taip pat įsigalios nuo 2021 m. lapkričio 1 dienos.

Susipažinti detaliau su Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ nauja redakcija galima čia [2].

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/272215e0e0c011eb9f09e7df20500045

[2] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68AF35CB36BB/iDClqUMoRZ

Šaltinis: VMVT

https://vmvt.lt/naujienos/netrukus-isigalios-naujos-redakcijos-lietuvos-higienos-norma-hn-152021-maisto-higiena