MOKYMŲ, SEMINARŲ, KONFERENCIJŲ ORGANIZAVIMAS

Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą – nuolatos tobulinti (Kinų išmintis).


Norint įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išsilaikyti šių dienų konkurencingoje aplinkoje, jau nebeužtenka vien tik įgimto vadovų aktyvumo ar entuziazmo, šiuolaikinė verslo aplinka reikalauja vis daugiau. Profesionalumas tampa vienu iš būtinų verslininko bruožų. Įmonės turi investuoti į savo darbuotojų kvalifikaciją ir profesinį tobulėjimą, taip sukurdamos pranašumą prieš savo konkurentus. Tik tinkamai apmokyti, motyvuoti ir kvalifikuoti darbuotojai tampa pagrindiniu veiksniu, lemiančiu įmonės sėkmę.
UAB ,,VR Trading“ jau daugiau nei 10 metų turi mokymų, seminarų ir konferencijų organizavimo patirtį. Esame suorganizavę daugiau kai 5500 mokymų, seminarų, apmokę daugiau kaip 30000 specialistų. Mokymus vykdome pagal formaliąsias ir neformaliąsias mokymo programas. Organizuojame tiek atviruosius, tiek vidinius mokymus įmonėse ir organizacijose, kurių programas pritaikome įmonės veiklos specifikai ir poreikiams.


Teikiamos paslaugos: