cukrus, etiketės

Nauji reikalavimai besinaudojantiems ženklinimo lankstumo išimtimis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl karo situacijos Ukrainoje sutrikus tam tikrų žaliavų tiekimui nuo gegužės 12 d. yra sudariusi sąlygas maisto gamintojams ir prekybininkams lanksčiau ženklinti maisto produktus. VMVT pabrėžia, kad taip siekiama apsaugoti maisto tiekimo grandines, todėl leista sunaudoti turimas produktų pakuotes iki bus pagamintos naujos. Tačiau primenama, kad supaprastinta ženklinimo tvarka besinaudojančios įmonės turi pareigą nuo birželio 1 d. apie laikinus neatitikimus informuoti VMVT e-pranešimu.

Akcentuojama, kad laikinai pakeistas sudedamąsias produkto dalis gamintojai ir prekybininkai savo pirkėjams gali nurodyti įvairiais būdais – tiek ant produkto pakuotės, tiek ir pardavimo vietose ar interneto svetainėse. Užtikrinant teisingą ir tinkamą vartotojų informavimą, visais atvejais ši informacija privalo būti aiški ir matoma, o apie ženklinimo neatitikimus būtina pranešti VMVT.

E-pranešimo forma, laikino maisto produktų ženklinimo lankstumo rekomendacijos ir kita susijusi aktuali informacija pateikiama VMVT interneto svetainėje skiltyje „Ženklinimas ir reklama” https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/maisto-produktu-zenklinimas.

Šaltinis VMVT

Besinaudojančios ženklinimo lankstumo išimtimis, nuo šiandien maisto įmonės apie tai turi pranešti VMVT