Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), atsižvelgdama į savo kontrolės duomenis ir rizikos vertinimą bei reaguodama į visuomenės ir mokyklų bendruomenių susirūpinimą dėl galimų pažeidimų ugdymo įstaigų valgyklose, skiria ypatingą dėmesį mokyklų valgyklų patikroms.

Reaguojama į visus gaunamus signalus ir vykdoma tikslinė ūkio subjektų veiklos kontrolė, siekiant įsitikinti ir užtikrinti, kad mokiniams maitinimo paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.

Siekiant vykdyti dar efektyvesnę kontrolę ir koncentruotai perteikti informaciją visuomenei rugsėjo 23 d.  buvo išleistas VMVT direktoriaus įsakymas “Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. B1-654 “Dėl nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo. Įsakyme patvirtinta nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarka.

Daugiau informacijos: VMVT,

Detalią nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarką rasite: VMVT direktoriaus įsakymas