Nuo kitų metų įsigalioja natūralaus mineralinio vandens pripažinimo naujovės

Siekdama mažinti administracinę naštą verslui, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patvirtino paprastesnius reikalavimus įmonėms, susijusioms su natūralaus mineralinio vandens tvarkymu. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvoje tvarkos aprašo redakcija. Atnaujintoje tvarkoje supaprastinti kai kurie reikalavimai, tad verslininkams ypač aktualu atsižvelgti į pasikeitimus ne tik vykdant veiklą, bet ir rengiant metines ataskaitas.

Dokumentas parengtas siekiant patobulinti esamą natūralaus mineralinio vandens pripažinimo tvarką, aiškiau apibrėžti natūralaus mineralinio vandens cheminės sudėties pastovumo reikalavimus bei atsižvelgti į teisės aktų reikalavimų pasikeitimus.

Pakeitimu lengvinami reikalavimai dėl natūralaus mineralinio vandens cheminės sudėties pastovumo kai mineralinių medžiagų kiekiai nedideli ir mažinamas mikrobiologinių tyrimų skaičius.

Pagrindiniai tvarkos aprašo pakeitimai:

• sukonkretinti natūralaus mineralinio vandens cheminės sudėties pastovumo vertinimo reikalavimai. Vykdant šio vandens pripažinimo procedūrą ir valstybinę kontrolę buvo iškilusi problema, kaip vertinti labai mažais kiekiais esančių sudedamųjų dalių laboratorinių tyrimų rezultatus nepažeidžiant natūralių gamtinio svyravimo ribų. Sprendžiant šią problemą, buvo konsultuotasi su specialistais ir verslo atstovais. Nutarta, kad priimant sprendimą dėl natūralaus mineralinio vandens pastovumo natūralaus svyravimo riba ± 20 % taikoma tik toms vandens sudedamosioms dalims, kurių kiekiai didesni kaip 20 mg/l. Ištirpusiam anglies dioksidui toleruotina svyravimo riba yra ± 50 %;

• patikslinti reikalavimai dėl mikrobiologinių tyrimų. Minimalus reikalaujamų mėginių (kolonijas sudarantiems vienetams nustatyti) skaičius ir tyrimų trukmė priklauso nuo konkrečių požeminio vandens telkinių formavimosi sąlygų. Gerai izoliuotų ir hidrochemiškai vienalyčių telkinių požeminio vandens savybės turi būti tiriamos ne mažiau kaip 6 kartus per ne trumpesnį kaip 30 d. laikotarpį (vietoje buvusių 30 kartų);

• įrašyta nauja nuostata, leidžianti patikslinti Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvoje pažymėjimus (Pažymėjimus) tais atvejais, kai maisto tvarkymo subjektai pageidauja pakeisti juose nurodytus mineralinio vandens šaltinių ar prekinius pavadinimus;

• įrašyta nauja nuostata, kad Pažymėjimo galiojimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma, kad maisto tvarkymo subjektas ilgiau kaip 1 metus nevykdo natūralaus mineralinio vandens požeminio vandens stebėsenos (monitoringo).

VMVT yra institucija, kuriai nuo 2014 m. pavesta nustatyti tvarką ir oficialiai vykdyti natūralaus mineralinio vandens pripažinimo procedūrą. Iki šios dienos natūraliu mineraliniu vandeniu oficialiai yra pripažintas iš 24 Lietuvos šaltinių išgaunamas požeminis vanduo bei 2 prekybinių pavadinimų natūralus mineralinis vanduo, išgaunamas iš trečiųjų šalių žemės gelmių.

Informaciją apie natūralaus mineralinio vandens pripažinimo tvarką bei Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse pripažintus natūralius mineralinius vandenis galima rasti čia.

Šaltinis: VMVT

 

Nuo kitų metų įsigalioja natūralaus mineralinio vandens pripažinimo naujovės

< Atgal į naujienas