Su maistu besiliečiantys plastikiniai gaminiai: kontrolė vykdoma nuolat

Visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, taip pat Lietuvoje, viena iš pagrindinių priemonių, taikomų greitai reaguoti į pavojų, kilusį maistui ir pašarams, yra Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (angl. RASFF) – ja siunčiami pranešimai apie nesaugius su maistu besiliečiančius gaminius. Kokie tai gaminiai ir kaip vykdoma jų valstybinė kontrolė, – komentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vyriausioji specialistė Skirmantė Ambrazienė.

Valstybinės su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių kontrolės metu pastebima, kad rinkoje daugėja iš plastiko pagamintų gaminių, į kuriuos įdėta bambuko arba kitų vadinamųjų „natūralių“ priedų. Tai dažniausiai daugkartiniai puodeliai karštiems gėrimams, virtuvės ir stalo indai bei įrankiai (t. y. lėkštės, įrankiai, dubenėliai), kurie pateikiami kaip alternatyva vienkartinio naudojimo indams. Kai kurie gaminiai ženklinami kaip „biologiškai skaidūs“, „ekologiški“, „natūralūs“ arba „100 % bambukas“. Iš tokių aprašymų vartotojams nėra lengva suprasti, kad tai plastikiniai gaminiai, nors jų išvaizda ir nepanaši į produktus iš natūralaus bambuko. Dažniausiai tokia produkcija gaminama iš melamino plastiko, į kurį būna pridėta natūralių priedų, tokių kaip malto bambuko, kukurūzų.

Pranešimų apie plastikinius gaminius, kuriuose yra bambuko ar kitų panašių priedų, RASFF sistema pastaraisiais metais padaugėjo (2018 m. jų buvo 14, 2019 m. – 34). Melamino ir formaldehido migracija (išsiskyrimas) iš šių gaminių viršijo šių cheminių medžiagų didžiausias leistinas normas, nurodytas Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 10/2011 (leistina melamino norma – 2,5 mg/kg, formaldehido – 15 mg/kg).

Kiek ištirta tokių su maistu besiliečiančių gaminių mėginių?

VMVT, pastebėjusi, kad rinkoje daugėja nesaugių plastikinių su maistu besiliečiančių gaminių, turinčių bambuko ar kitų „natūralių“ priedų, sustiprino vykdomą kontrolę. 2019 m. VMVT inspektoriai atrinko 18 su maistu besiliečiančių plastiko-bambuko gaminių (t. y. puodelių, dubenėlių, lėkščių, stalo įrankių), kurie buvo ištirti akredituotoje Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje. Iš visų ištirtų (18) gaminių, 5 (arba 28 %) buvo paskelbti nesaugiais ir pašalinti iš rinkos, nes iš jų išsiskyrusios sudedamosios dalys (melaminas, formaldehidas) viršijo Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 10/2011 nurodytus šių cheminių medžiagų didžiausius leistinus kiekius.

Kokie dažniausi nustatomi pažeidimai?

Gaminiai, pagaminti iš melamino ar kitų plastikų, į kuriuos pridėta natūralių priedų, pvz., malto bambuko, kukurūzų, priskirtini plastiko gaminiams. Valstybinės kontrolės metu pastebima, kad gamintojai ar importuotojai šių gaminių nepriskiria plastikui ir netikrina jų atitikties Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimams. Patikrinimų metu nustatoma, kad ūkio subjektai nepateikia plastikinio gaminio atitikties deklaracijos, o pateikiamos atitikties deklaracijos dažnu atveju neatitinka Reglamento (ES) Nr. 10/2011 IV priedo reikalavimų, be to, neturima atitinkamų dokumentų, įrodančių, kad gaminiai atitinka Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimus ir yra saugūs.

Kokių priemonių imamasi siekiant pagerinti situaciją?

Praėjusių metų birželį Europos Komisija paskelbė apžvalgą apie ekspertų darbo grupės diskusijas dėl plastikinių su maistu besiliečiančių gaminių, turinčių bambuko ar kitų panašių sudedamųjų dalių, naudojimo ir tiekimo rinkai. Apžvalgoje pažymima, kad ES reglamentuose draudžiama pateikti vartotojus klaidinančią informaciją gaminius ženklinant ar reklamuojant.

Norime atkreipti ūkio subjektų, gaminančių ir (ar) tiekiančių rinkai medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu, dėmesį, jog būtina vadovautis ES teisės aktais ir užtikrinti, kad jų ženklinimas ir reklama atitiktų tikrąją gaminio sudėtį. Tikrindami ūkio subjektus, gaminančius ir tiekiančius rinkai plastikinius gaminius, į kuriuos įdėta bambuko arba kitų vadinamųjų „natūralių“ priedų, VMVT inspektoriai ypatingą dėmesį skiria šių gaminių ženklinimui ir primena, kad tokiems produktams būtina turėti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius gaminio atitiktį reikalavimams, nes iš šių gaminių gali išsiskirti melamino arba formaldehido kiekiai, viršijantys teisės aktuose nustatytas didžiausias leistinas vertes.

Šaltinis: VMVT

 

Su maistu besiliečiantys plastikiniai gaminiai: kontrolė vykdoma nuolat

< Atgal į naujienas