Griežtinama vartotojų informavimo apie nesaugų maistą tvarka

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), siekdama užtikrinti vartotojų apsaugą, kai nesaugus maistas patenka į Lietuvos rinką, sugriežtino maisto tvarkytojams, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams ir (ar) tiekėjams ir pašarų ūkio subjektams taikomą privalomą vartotojų informavimo apie nesaugų maistą ar pašarus tvarką.

„Iki šiol galiojusią tvarką buvo būtina keisti reaguojant į pasikeitusią situaciją rinkoje ir į pasikeitusius vartotojų įpročius. Pavyzdžiui, nuo šiol yra labai aiškūs kriterijai ir terminai, kada ir kiek ilgai parduotuvėje turi būti viešinamas skelbimas apie nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus. Tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie stengiasi kuo mažiau maisto išmesti ir laikosi naujų tvaraus vartojimo įpročių (pvz., užšaldo maisto produktus, įskaitant šviežią mėsą, ir taip pratęsia galimą jų vartojimo trukmę)“, – sako VMVT direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė.

Nuo šiol, jei nesaugūs produktai buvo realizuojami ir galėjo pasiekti vartotoją, jais prekiavusios įmonės nedelsdamos apie tai privalo praneši VMVT ir išplatinti informacinį pranešimą vartotojams. Šis pranešimas prekybos vietose turi būti skelbiamas ne trumpiau kaip 14 dienų, o jeigu nesaugaus maisto tinkamumo vartoti terminas pasibaigęs – ne trumpiau kaip 7 dienas. Kad skelbime pateikiama informacija labiau atkreiptų vartotojų dėmesį, kartu atnaujinta ir skelbimo forma.

Tvarkoje numatytas ir reikalavimas skelbimą vartotojams iškabinti gerai matomoje vietoje (pvz., prie kasų, informaciniame stende, skelbimų lentoje ir (ar) prie parduotuvės durų ir kt.). Jame turi būti pateikti ne tik duomenys, identifikuojantys konkretų maisto produktą, produkto nuotrauka, tačiau ir informacija, kodėl produktas yra nesaugus, bei nurodymai ir rekomendacijos vartotojams, pavyzdžiui, grąžinti produktą į prekybos vietą, nenaudoti maistui ir pan.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje nuo 2019 m. gruodžio 14 d. įsigaliojo nuostatos dėl suklastoto maisto klasifikavimo, pagal naujus reikalavimus maisto tvarkytojams, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams ir (ar) tiekėjams ir pašarų ūkio subjektams numatyta prievolė VMVT ir vartotojams pranešti ne tik apie nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas bei pašarus, bet ir apie suklastotą maistą, patiektą Lietuvos Respublikos rinkai.

Pareigą informuoti vartotojus ir kontrolės institucijas apie išplatintus nesaugius produktus nustato Europos Sąjungos teisės aktai. Nepateikus VMVT privalomo pranešimo apie išplatintus nesaugius produktus ar mažmeninės prekybos vietoje neiškabinus tinkamo skelbimo vartotojams apie nesaugius produktus, kuriais buvo prekiauta, prekybininkams grės Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytos administracinio poveikio priemonės.

Su atnaujintais Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimais galima susipažinti čia.

 

Šaltinis: VMVT

Griežtinama vartotojų informavimo apie nesaugų maistą tvarka

< Atgal į naujienas