Kokie pokyčiai laukia prekybos maisto produktais, gyvūnų transportavimo bei keliavimo su jais Jungtinei Karalystei išstojus iš ES

2020 m. gruodžio 31 d. oficialiai baigs galioti išstojimo susitarimas – t. y. Jungtinė Karalystė (JK) pasitrauks iš bendros Europos Sąjungos (ES) rinkos ir Muitų Sąjungos. Automatiškai tarp šalių nutrūks ir laisvas prekių bei paslaugų judėjimas, todėl svarbu žinoti apie esminius pokyčius, kurie palies maisto produktų eksportą, gyvūnų pervežimus bei keliavimo su gyvūnais augintiniais taisykles.

Maisto produktų ženklinimo reikalavimai, sertifikatai ir leidimai

Įprasta, kad vienodos maisto produktų ženklinimo taisyklės taikomos visiems ES rinkai pateikiamiems maisto produktams, neatsižvelgiant į jų pagaminimo vietą. Tačiau visi iš ES į JK eksportuojami produktai turės atitikti jau nebe ES, o JK taisykles ir standartus, jiems bus taikomi JK teisės aktuose numatyti atitikties patikrinimai ir prekių kontrolės procedūros. Todėl kai kuriais atvejais maisto produktų gamintojams gali tekti pakeisti maisto produktų ženklinimą, atsižvelgiant į JK reikalavimus.

Tokių reikalavimų pavyzdžiai – privalomas produkto kilmės šalies nurodymas, produkto importuotojo, įsisteigusio ES valstybėje narėje, vardo, pavardės ar pavadinimo bei adreso nurodymas, privalomi sveikumo arba identifikavimo ženklai, kuriuose vietoje mums įprastos santrumpos „EB“ reikės nurodyti šalies, kurioje yra įsikūrusi įmonė, pavadinimą (t. y. visą arba ISO dviejų raidžių kodą) ir įmonės veterinarinio patvirtinimo numerį.

Gamintojams, norintiems ir toliau prekiauti su JK, reikės įvertinti ir kitus privalomus maisto produktų ženklinimo aspektus. Pavyzdžiui, norintys į JK eksportuoti vyną, kiaušinius arba vienadienius viščiukus, ženklinimo informacijoje turės nurodyti tiek taikytą ūkininkavimo metodą, tiek ir atitiktį atitinkamų prekybos standartų reikalavimams.

Gyvūninių produktų importas iš JK į ES

Iš JK (išskyrus Šiaurės Airiją) į ES gyvūninių maisto produktų importui bus taikomi tokie pat reikalavimai, kaip vežant juos iš kitų ne ES šalių. Tai reiškia, kad Europos Komisija su JK atsakingomis institucijomis susitars ir įtrauks JK (išskyrus Šiaurės Airiją) į sąrašus šalių, iš kurių galima importuoti gyvūninius produktus į ES. Be to, gyvūninių produktų importas bus leidžiamas tik iš JK (išskyrus Šiaurės Airiją) įmonių, kurios įtrauktos į Europos Komisijos patvirtintų trečiųjų šalių įmonių sąrašą. Importuojami produktai turės atitikti visus higienos ir saugos reikalavimus, kiekvienai gyvūninio maisto siuntai turės būti išduotas atitinkamos formos veterinarijos sertifikatas.

Siekiant įvertinti, ar iš JK į ES importuojami gyvūniniai produktai atitinka visus nustatytus reikalavimus, jie bus privalomai tikrinami ES pasienio veterinarijos postuose.

Negyvūninių maisto produktų importas į ES iš JK

Negyvūninių maisto produktų importui nebus taikomi trečiųjų šalių ir įmonių įtraukimo į sąrašus reikalavimai. Pagal individualius požymius identifikuota prekė, kuri iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo teisėtai pateikta rinkai ES arba JK, galės ir toliau būti tiekiama ES arba JK rinkai. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad nepriklausomai nuo JK ir ES sutarčių baigties, nustojus galioti prekių abipusiam pripažinimui, išaugs prekių eksporto kaštai ir pailgės muitinės procedūrų terminai.

Gyvūnų augintinių vežimas nekomerciniais tikslais

Nuo 2021 m. sausio 1 d.  JK (Anglija, Škotija ir Velsas) taps trečiąja šalimi. JK vyriausybė jau kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu įtraukti JK į sąrašą šalių, iš kurių leidžiama vežti gyvūnus augintinius (t. y. šunis, įskaitant tarnybinius ir šunis-vedlius, kates ir šeškus) į ES. Tačiau konkrečios keliavimo su gyvūnais augintiniais taisyklės dar nėra apibrėžtos, todėl planuojantiems tokią kelionę rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kokias sąlygas turi atitikti gyvūnas augintinis.

Visa informacija ir rekomendacijos JK išstojus iš ES skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu ir VMVT interneto svetainėje čia.

Taip pat norint pasitarti ar pasikonsultuoti su VMVT specialistais dėl keliavimo su gyvūnais ar kitais aktualiais klausimais, tą galima padaryti kreipusis el. paštu klausimai@vmvt.lt arba šiuo telefonu 8 800 40 403.

Šaltinis: VMVT

Kokie pokyčiai laukia prekybos maisto produktais, gyvūnų transportavimo bei keliavimo su jais Jungtinei Karalystei išstojus iš ES

< Atgal į naujienas