Nustatyti pieno mėginių klastojimą padeda ir nuotolinės kontrolės priemonės

Bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerijos specialistais Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kasmet vykdo superkamo pieno ir jo mėginių tapatumo kontrolės programą, kuri vien per šiuos metus padėjo išaiškinti 147 atvejus, kuomet buvo bandoma falsifikuoti superkamo pieno kokybę – dirbtinai pagerinti arba pabloginti superkamo žalio pieno kokybinius rodiklius. Pastarieji atvejai lėmė, kad 6 nesąžiningi pieno supirkėjai neteko superkant pieną būtinų kvalifikacinių pažymėjimų, dar 40 jų už bandymus sukčiauti taikyta administracinė atsakomybė.

Vykdant pieno mėginių tapatumo programą, kasmet Lietuvoje atliekama iki 50 tūkst. ir daugiau superkamo pieno kokybės tyrimų. Tai yra viena iš kompleksinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad superkamas pienas atitiktų kokybės rodiklius, o žalio pieno kokybė gerėtų.

Gerėjančių rezultatų padeda pasiekti laboratorijose diegiamos naujausios tyrimų metodikos ir naudojamos įvairios, taip pat ir nuotolinės, technologinės kontrolės priemonės. VMVT ir UAB „Pieno tyrimai“ specialistams jos leidžia tiksliai nustatyti bandymus suklastoti pieno mėginius ir išaiškinti nesąžiningus pieno supirkėjus. Kiekvienas galimas klastojimo atvejis yra analizuojamas individualiai taikant laboratorinių tyrimų rezultatus ir naudojant informacines sistemas laboratorinių duomenų analizei. Teritorinių VMVT departamentų inspektoriai tiria ir vertina superkamo žalio pieno kokybinius rodiklius įvairiuose supirkimo etapuose, ypač tikrinamas mėginių ėmimas, o nustačius mėginių klastojimo faktų, taikomos griežtos priemonės – supirkėjų kvalifikacinių pažymėjimų galiojimas sustabdomas 6 mėnesiams ir skiriamos atitinkamos administracinės baudos. Itin griežta kontrolė leidžia užtikrinti, kad vartotojus pasiektų tik kokybiškas pienas.

Per 2019 m. šios programos dėka buvo nustatyti 256 pieno mėginių klastojimo atvejai, už nustatytus neatitikimus 23 supirkėjams buvo sustabdyti kvalifikacinių pažymėjimų galiojimai ir taikytos 97 administracinio poveikio priemonės. Iš viso pernai patikrinti 957 (t. y. 100 proc.) pieno priėmimo punktai, kuriems pieną tiekė daugiau kaip 20 tūkst. pieno gamintojų, be to, atlikta 50 tūkst. pieno mėginių tapatumo tyrimų, surašyta 118 aktų dėl mėginių falsifikavimo. Šiais metais VMVT planuoja atlikti dar per 60 tūkst. superkamo pieno kokybės tyrimų.

Šaltinis: VMVT

Nustatyti pieno mėginių klastojimą padeda ir nuotolinės kontrolės priemonės

< Atgal į naujienas