Dėl šiurkščių pažeidimų sustabdyta skerdyklos UAB „Kužių mėsa“ veikla

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) už šiurkščius veterinarijos sanitarijos reikalavimų pažeidimus laikinai sustabdė Šiaulių rajone esančios UAB „Kužių mėsa“ skerdyklos veiklą.

Neplaninis UAB „Kužių mėsa“ patikrinimas organizuotas VMVT vadovaujantis rizikos vertinimu ir gavus anoniminį skundą. Patikrinimo metu šiurkštūs pažeidimai užfiksuoti dar iki patenkant į įmonės vidaus patalpas: pašaliniai asmenys į jos teritoriją galėjo patekti be jokios kontrolės, aplinkui buvo įvairių daiktų, nesusijusių su skerdyklos veikla. Taip pat nustatyta šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo pažeidimų – žmonių maistui neskirtos gyvūninės atliekos buvo sukrautos į perpildytus, surūdijusius, nesandarius, atvirus konteinerius lauke. Prie šių atliekų nesunkiai galėjo prieiti graužikai ir bešeimininkiai gyvūnai, taip keliamas užkrečiamųjų ligų išplatinimo pavojus.

Patikrinimo skerdyklos gamybos patalpose metu nustatyta, kad mėsa tvarkyta antisanitarinėmis sąlygomis. Patalpos buvo nešvarios, nusidėvėjusios, skerdimo linijos konstrukcijos buvo pažeistos korozijos, nusilupusiais dažais ir pan. Dėl netinkamo mėsos tvarkymo ir darbuotojų judėjimo kelių organizavimo mėsos tvarkymo proceso metu atsirasdavo kryžminės taršos galimybė.

Nustatyta, kad įmonėje nebuvo laikomasi ir karantino laikotarpiu nustatytų reikalavimų maisto tvarkymo proceso ir darbuotojų higienai užtikrinti. Gyvulių skerdimą vykdantys darbuotojai dirbo nešvariais darbo drabužiais, darbuotojai neturėjo tinkamų sąlygų rankų higienai ar dezinfekcijai. Šioje įmonėje vykdytas priverstinis gyvulių (ir sužalotų) skerdimas nesilaikant reikalavimų.

UAB „Kužių mėsa“ galės tęsti veiklą tik pašalinusi visus pažeidimus ir po pakartotinio VMVT inspektorių patikrinimo. Atsakingiems įmonės asmenims bus taikomos administracinės ir drausminės nuobaudos. Visa nesaugi produkcija ir žaliavos buvo sulaikytos ir vartotojų nepasiekė.

VMVT dėkoja pilietiškam asmeniui, kurio pranešimas apie pažeidimus pasitvirtino, ir primena gyventojams, kad apie galimus maistą tvarkančių įmonių pažeidimus galima informuoti VMVT nemokamu telefono numeriu 8 800 404 03 (visą parą), internetu užpildžius pranešimą arba el. paštais: info@vmvt.ltskundai@vmvt.lt. Atsižvelgdami į pranešimų turinį, VMVT inspektoriai operatyviai reaguoja, ypač jei dėl nurodytų pažeidimų kyla grėsmė maisto saugai, visuomenės ar gyvūnų sveikatai.

Šaltinis: VMVT

Dėl šiurkščių pažeidimų sustabdyta skerdyklos UAB „Kužių mėsa“ veikla

< Atgal į naujienas